Search results

 1. Konstantin Jireček : život a dílo / Ivan Dorovský   .  Brno :  Univerzita J.E. Purkyně v Brně,  1983 . 230 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 2. Poselství republiky dubrovnické k císařovně Kateřině II. v l. 1771-1775 : Studie k dějinám jihoslovanským a ruským / Sepsal Konstantin Jireček   .  Praha :  Česká akad. císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění,  1893 . 122 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.