Search results

 1. Abstraktní substantiva v staroslověnském lexikonu (na základě 1. dílu Slovníku jazyka staroslověnského, litery V) [rukopis] / Kristýna Vaňková   .  2020 . 81 l. (114 567 znaků)
  book
 2. Analýza výskytu anglicismů ve filmech pro děti, mládež a rodinu a v jazyku školní mládeže [rukopis] / Zdenka Vizingerová   .  2009 . 109 l., [4] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Anglicismy v českých prostě-sdělovacích a publicistických textech / Adéla Ditrichová   .  2018 . 51 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Antroponyma v První a Druhé staroslověnské legendě o sv. Václavu / Pavlína Klabníková   .  2016 . 73 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Antroponyma v staroslověnské památce Život Konstantinův [rukopis] / Edita Dvořáková   .  2014 . 63 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Argot jako jeden z nespisovných útvaru jazyka / Jevgenij Tkačenko   .  2017 . 69 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. České pranostiky a analýza jejich výskytu v Českém národním korpusu [rukopis] / Jaroslava Králová   .  2015 . 100 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Česko-ruská jazyková a kulturní interference (na příkladu konkrétní rodiny) / Alina Zaychenko   .  2017 . 51 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Čínská slova v češtině [rukopis] / Luoxi Gong   .  2013 . 66 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Dynamika abreviace v současné češtině / Jitka Holasová   .  2019 . 152 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100