Search results

 1. Abstraktní substantiva v staroslověnském lexikonu (na základě 1. dílu Slovníku jazyka staroslověnského, litery 5) / Kristýna Vaňková   .  2020 . 81 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analýza a srovnání vybraných hesel ze slovníků Nomenclator a Silva quadrilinguis Daniela Adama z Veleslavína / Michaela Brejchová   .  2023 . 72 listů, 3 nečíslované listy příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza prvků nářečního charakteru v díle Jiřího Kajera / Jitka Hofmeisterová   .  2023 . 58 stran, 33 nečíslovaných stran příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Analýza učebnic češtiny pro čínské studenty - začátečníky / Xiaohui Liu   .  2022 . 92 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Analýza výskytu anglicismů ve filmech pro děti, mládež a rodinu a v jazyku školní mládeže [rukopis] / Zdenka Vizingerová   .  2009 . 109 l., [4] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Anglicismy v českých prostě-sdělovacích a publicistických textech / Adéla Ditrichová   .  2018 . 51 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Antroponyma a nápisy na hřbitovních pomnících v Ústí nad Labem / Diana Palaščáková   .  2023 . 85 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Antroponyma v První a Druhé staroslověnské legendě o sv. Václavu / Pavlína Klabníková   .  2016 . 73 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Antroponyma v staroslověnské památce Život Konstantinův [rukopis] / Edita Dvořáková   .  2014 . 63 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Argot jako jeden z nespisovných útvaru jazyka / Jevgenij Tkačenko   .  2017 . 69 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.