Search results

 1. Analýza deminutivních výrazů v pohádkové tvorbě Václava Beneše Třebízského / Jana Tučková   .  2019 . 82 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analýza jazykových prostředků v hoaxech a fake news / Milan Danda   .  2019 . 60 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza nářečních prvků v prózách Z. Galušky Slovácko sa súdí a Slovácko sa nesúdí / Markéta Temelová   .  2018 . 182 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Antroponyma v První a Druhé staroslověnské legendě o sv. Václavu / Pavlína Klabníková   .  2016 . 73 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Církevněslovanské proložní legendy václavsko-ludmilského okruhu [rukopis] / Lucie Tichá   .  2015 . 79 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Český typ staroslověnštiny [rukopis] : jazyková povaha a památky / Monika Mihaliková   .  2011 . 100 l. [2] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Emauzský klášter [rukopis] / Martin Prislupský   .  2014 . 63 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Etymologický výklad některých názvů staročeských jídel [rukopis] / Linda Černá   .  2011 . 66 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Genitiv - akuzativ sg. u jmen živočišných ve staré češtině / Lucie Grobarčíková   .  2016 . 67, XXV listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Hapax legomena ve Slovníku jazyka staroslověnského - komparativní pohled / Pavla Ležalová   .  2019 . 163 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100