Search results

 1. Aktivizační činnosti v sociálních zařízeních / Nicola Šudomová   .  2019 . 48 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analýza sítě sociálních služeb na Podbořansku / Veronika Pleskačová   .  2022 . 48 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Bariéry pěstounské péče pohledem pěstounů a pracovníků v oblasti náhradní rodinné péče / Tomáš Langhammer   .  2023 . 58 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Bariéry poskytování paliativní a hospicové péče pohledem pracovníků vybraných hospiců Ústeckého kraje / Hedvika Navarová   .  2023 . 49 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Case management v práci s osobami s duševním onemocněním / Kateřina Konyová   .  2021 . 68 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Case management, profesionální metoda sociální práce, využívaná v oblasti sociálně právní ochrany dětí / Melanie Horčičková   .  2021 . 54 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Etablující pracovní pozice školského sociálního pracovníka / Barbora Makuňová   .  2019 . 68 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Individuální plánování s osobami s duševní nemocí v sociálních službách / Lucie Kupcová   .  2022 . 55 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Individuální plánování v Domově se zvláštním režimem / Iveta Janošková   .  2019 . 49 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Legislativní podpora osob se zdravotním postižením a dopady její novelizace v regionálním měřítku / Helena Dvořáková   .  2022 . 60 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.