Search results

 1. Některé aspekty motivace pracovníků sociální péče [rukopis] / Kateřina Cvrčková   .  2010 . 131 l. [56] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Některé aspekty motivace romských a neromských pracovníků ve smírčích radách [rukopis] = Some aspects of motivation of Romany and non-Romany workers involved in community counciles / Jana Mrázová   .  2010 . 68 l., [27] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Perspektiva kvality života adolescentů ve výchovných zařízeních [rukopis] / Hana Valvodová   .  2010 . 74 l., [23] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Perspektiva života adolescentů ve výchovných zařízeních [rukopis] / Michaela Kriváková   .  2010 . 85 l. [43] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Pojetí partnerského vztahu dívek z rozvedených rodin [rukopis] / Markéta Patzeltová   .  2010 . 82 l. [34] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Pojetí volného času u dětí mladšího školního věku ve funkčních a nefunkčních rodinách [rukopis] / Veronika Plechatá   .  2011 . 97 l. [30] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Pozice školy v hodnotovém systému Romů [rukopis] / Jaroslava Soukupová   .  2010 . 107 l. [38] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Sebepojetí tělesně handicapovaných jedinců [rukopis] / Tereza Lachmanová   .  2010 . 86 l. [21] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Sebepojetí žáků s podprůměrným prospěchem [rukopis] / Šárka Machová   .  2011 . 152 l. [40] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Souvislost agrese a postojů k domácímu násilí [rukopis] / Veronika Vojtěchová   .  2012 . 63 l., [7] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.