Search results

 1. Collective identity in the context of medieval studies / Michaela Antonín Malaníková, Robert Antonín   .  Ostrava : University of Ostrava, 2016 . 199 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. České země za posledních Přemyslovců. I. díl (1192-1253), Cestou proměny společnosti k vrcholně středověké monarchii / Robert Antonín   .  Praha :  Libri,  2012 . 431 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr01/000
 3. Encyklopedie českých dějin : osobnosti, fakta a události, které utvářely naši historii / [autoři Robert Antonín ... et al.]   .  Praha :  Reader's Digest Výběr,  2008 . 520 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Encyklopedie českých dějin
 4. Ideální panovník českého středověku : kulturně-historická skica z dějin středověkého myšlení / Robert Antonín   .  Praha :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny,  2013 . 674 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy / Antonín Robert ... [et al.] ; František Šmahel, Lenka Bobková eds. ; ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným   .  Praha :  Nakladatelství Lidové noviny,  2012 . 929 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/200
  volný výběr00/010
 6. Panovnické vjezdy na středověké Moravě / Robert Antonín, Tomáš Borovský   .  Brno :  Matice moravská,  2009 . 336 s., xxiii s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 7. Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300 / Robert Antonín   .  Brno :  Matice moravská,  2009 . 304 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100