Search results

 1. Malá dějeprava biblická Starého i Nového zákona pro katolickou mládež nižších tříd škol obecných / sepsal Jan Panholzer ; přeložil Antonín Podlaha ; verše K. Dostála   .  Ve Vídni :  Rakouský školní knihosklad,  1923 . 80 s., [4] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Milevském : se 187 vyobrazeními (z nichž jest 5 tabulek světlotiskových, 2 tabulky barvotiskové a 3 zinkografické) a 8 značkami / napsali A. Podlaha a Ed. Šittler   .  V Praze : nákladem Archaeologické kommisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1898  V Praze : tiskl Alois Wiesner . 146 stran, 10 různě číslovaných listů obrazových příloh (některé složené)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Soupis rukopisů knihovny metropolitní kapitoly pražské. Druhá část, F-P / Sestav. Antonín Podlaha   .  Praha :  Česká akademie věd a umění, Bursík a Kohout [distributor],  1922 . vii, 667 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.