Search results

  1. Koncentrácie kovov v okolí malej spaľovne odpadov = Metal concentrations in surrounding of small waste incineration plant / Emília Hroncová, Juraj Ladomerský   .  Studia oecologica.Roč. 3, č. 2 (2009), s. 89-96.
    article
  2. Vplyv ukončenia činnosti Bane Dolina (SR) na životné prostredie = Influence of the Dolina Mine closing (Slovakia) on the environment / Emília Hroncová, Ján Balga   .  Studia oecologica.Roč. 3, č. 2 (2009), s. 15-23.
    article
  3. Vybrané environmentálne problémy spojené s ťažbou hnedého uhlia v bani Dolina (Slovensko) = Selected environmental problems connect with brown coal mining in Dolina mine (Slovakia) / Emília Hroncová, Ján Balga   .  Podkrušnohorská pánev - revitalizace a resocializace.s. 69-74.
    article