Search results

  1. Otcovství po rozchodu rodičovského páru / Radka Dudová   .  Praha :  Sociologický ústav AV ČR,  2008 . 234 s.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    kat. politologie a filozofie FF00/200
  2. Postarat se ve stáří : rodina a zajištění péče o seniory / Radka Dudová   .  Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., 2015 . 199 stran
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    volný výběr00/010