Search results

  1. Dilema moci : interní a externí vůdcovství / Ignacy-Marek, Kamiński   .  Cikánské skupiny a jejich sociální organizace.s. 121-153.
    article