Search results

 1. Analýza realizované vzdělávací nabídky středních škol ve školních rocích 1998/99, 2003/04 a 2008/09 / Pavla Skácelová, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2010 . 48 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol v období ekonomické krize / Pavla Skácelová, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2009 . 33 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR, a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2008/09 / Jiří Vojtěch, Daniela Chamoutová, Pavla Skácelová   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2009 . 54 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000