Search results

 1. 5000 let písma / Béla Kéki ; [z maďarského originálu ... přeložila Pavla Ziegová]   .  [Praha] :  Mladá fronta,  1984 . 148 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F40/000
  kat. historie FF00/100
 2. Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert : Österreich (einschließlich Steiermark, Kärnten und Krain) im Großreichprojekt Ottokars II. Přemysl, König von Böhmen : Vorträge des internationalen Symposions vom 26. bis 27. September 1996 in Znaim / herausgegeben von Marie Bláhová und Ivan Hlaváček unter Mitwirkung von Jan Hrdina und Petr Kubín ; Das Österreichische Kulturinstitut Prag, Philosophische Fakultät der Karlsuniversität   .  Prag :  Österreichische Kulturinstitut : Philosophische Fakultät der Karlsuniversität,  1998 . 343 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  rakouská knihovna10/000
 3. Břevnov v českých dějinách : sborník z konference pořádané ve dnech 14. a 15. září 1993 Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy u příležitosti milénia břevnovského kláštera / uspořádali Marie Bláhová, Ivan Hlaváček   .  Praha :  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta,  1997 . 142 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Codex Přemyslaeus : regesty z výpisů z dvorských register Václava IV. z doby kolem a po roku 1400 = Regesten aus den Auszügen von den Hofkanzleiregistern Wenzels IV. aus der Zeit um und nach 1400 / herausgegeben von Ivan Hlaváček   .  Praha :  Filosofia,  2013 . xlvi, 278 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Česko-rakouské vztahy ve 13. století : Rakousko (včetně Štýrska, Korutan a Kraňska) v projektu velké říše Přemysla Otakara II. : sborník příspěvků ze symposia konaného 26.-27. září 1996 ve Znojmě / k vydání připravili Marie Bláhová a Ivan Hlaváček za spolupráce Jana Hrdiny a Petra Kubína   .  Praha :  Rakouský kulturní institut : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy,  1998 . 305 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000
 6. Dějiny knihoven a knihovnictví v českých zemích a vybrané kapitoly z obecných dějin / Jiří Cejpek, Ivan Hlaváček, Pravoslav Kneidl   .  Praha :  Karolinum,  1995, c1996 . 192 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  sklad D10/000
  FF - KHI - Hrubá Michaela, prof. PhDr., Ph.D.00/100
  kat. historie FF00/100
 7. Facta probant homines : sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové / k vydání připravili Ivan Hlaváček a Jan Hrdina za spolupráce Jana Kahudy a Evy Doležalové   .  Praha :  Scriptorium,  1998 . 589 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D01/000
  Facta probant homines
 8. Informatorium pro každého, aneb, Moderní vševěd. 3, Historie, filozofie, politika / [... připravili Ivan Hlaváček ... et al. ; uspořádali Danuše Martinová a Allan Plzák]   .  Praha :  Mladá fronta,  1985 . 96 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F10/000
 9. Josef Emler : (1836-1899) : příspěvky k jeho učitelské, vědecké a organizátorské činnosti / vědecký redaktor: Ivan Hlaváček   .  Praha : Univerzita Karlova, 1989 . 301 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/010
 10. K organizaci státního správního systému Václava IV : Dvě studie o jeho itineráři a radě / Ivan Hlaváček ; Obálka a graf. úprava Jarmila Lorencová   .  Praha :  Karolinum,  1991 . 134 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.