Search results

 1. Acta Universitatis Purkynianae. Studia oecologica / [vyd.] Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně
  book
 2. Adsorpce a oxidace látek na platinové a zlaté elektrodě / [rukopis] Tomáš Loučka   .  1994 . 342 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 3. Agroenergetika a její uplatnění ve výuce / vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně
  book
 4. Agroenergetika a její uplatnění ve výuce : závěrečná zpráva / J. Vráblíková, M. Farský, J. Pájtík, M. Šoch ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  1996 . 1 sv. (růz. stránkování)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/300
 5. Agroenergetika a možnosti jejího rozvoje v severních Čechách : zpráva za řešení interního grantu za rok 2000 / Jaroslava Vráblíková, Martin Neruda, Petr Vráblík [a kol.] ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  2000 . 7, 6, 18 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/100
 6. Agroenergetika : závěrečná zpráva za interní grant / Jaroslava Vráblíková [a kol.] ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  1999 . 18 s., 25 s. text. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/100
 7. Analytické výpočty / Milena Rýznarová ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  2001 . 67 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D230/000
  volný výběr61/000
 8. Analýza biotopu koroptve polní (Perdix perdix) : model zemědělských ekosystémů : interní grant FŽP / Jaroslav Figala, Marie Urbanová ; vyd. [Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  1999 . 10 s., 15 s. m., tab. a graf. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/100
 9. Analýza sedimentárních záznamů : hodnocení kontaminace nivních sedimentů / Tereza Nováková, Tomáš Matys Grygar, Jitka Elznicová   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí,  2014 . 76 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  FŽP - KECHT - Slavomír Adamec, Ing.00/100
  sklad F100/000
  volný výběr81/000
 10. Arnoseris minima /L./ Schw. et Koerte / Iva Machová ; vyd. [Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  [1999] . 7 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D11/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.