Search results

 1. Devátá 9. mezinárodní konference pozemkových úprav : Jestřábí, 13.9.-15.9.1999 / vyd. Ministerstvo zemědělství České republiky   .  Praha :  Ministerstvo zemědělství České republiky,  1999 . 108 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Agroenvironmentální programy České republiky : programy na ochranu a obnovu životního prostředí v zemědělství   .  Praha :  Ministerstvo životního prostředí,  2004 . 24 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr10/000
 3. Agroturistika : Ubytování v soukromí, provozování veřejných ubytovacích zařízení, ostatní podnikatelské aktivity / [vyd.] Ministerstvo zemědělství ČR   .  Praha :  Ministerstvo zemědělství České republiky,  1993 . 64 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 4. Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 / Ministerstvo zemědělství České republiky   .  Praha :  Ústav zemědělských a potravinářských informací,  2004 . 16, 16 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr01/000
 5. Alternativa pro předvídavého zemědělce : přechod na ekologické zemědělství / [vyd.] Ministerstvo zemědělství ČR   .  Praha :  Ministerstvo zemědělství České republiky
  book
 6. Biopaliva, methylestery a směsná paliva (legislativa, kvalita, standardizace, logistika, marketing) : sborník vědeckých a odborných prací ...   .  Praha :  Ministerstvo zemědělství České republiky,  2004 . 161 s., [11 s. text. příl.]
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Biopaliva, methylestery a směsná paliva (legislativa, kvalita, standardizace, logistika, marketing)
 7. Biotechnické možnosti sanace erozních škod na zemních cestách a lesních půdách / Jaroslav Herynek ; vyd. Ministerstvo zemědělství České republiky   .  Praha :  Ústav zemědělských a potravinářských informací,  1993 . 36 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. Bonitace čs. zemědělských půd a směry jejich využití. Díl 5, Stanovení úředních cen zemědělské půdy / [vyd.] Ministerstvo zemědělství ČR   .  Praha :  Ministerstvo zemědělství České republiky,  1990 . 238 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D80/000
 9. Brambory : situační a výhledová zpráva : přehled ploch, produkce a výnosů u brambor celkem v České republice / Václav Mottl, Pavel Popelka   .  Praha :  Agrospoj,  1996 . 17 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Brambory : situační a výhledová zpráva   .  Praha :  Ministerstvo zemědělství České republiky,  [2006] . 39 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000