Search results

  1. Didaktika ekonomických předmětů / Pavel Krpálek, Katarína Krpálková Krelová   .  Praha :  Oeconomica,  2012 . 183 s.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    volný výběr20/000
  2. Inovácia záverečných skúšok v doplňujúcom pedagogickom štúdiu / Katarína Krpálková-Krelová   .  Využívání aktivizujících metod ve výuce ekonomických předmětů.s. 41-44.
    article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.