Search results

 1. Bezdůvodné obohacení v českém a slovenském občanském právu [rukopis] / Eduard Zboran   .  2011 . 52 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Efektivita a perspektiva návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu : Evropský integrační proces a soudobé dění v Evropské unii [rukopis] = The effectiveness and the perspective of the treaty of the constitution for Europe / Martin Volf   .  2008 . 44 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Ekonomické možnosti správce konkursní podstaty při ochraně majetku věřitelů [rukopis] / Jiří Kopic   .  2003 . 42 s., 8 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Fúze obchodních společností po vstupu České republiky do Evropské unie v kontextu ochrany hospodářské soutěže [rukopis] = Merger of companies after the entry of the Czech Republic in the European union in the context of protection of economic competition / Alena Říhová   .  2007 . 48 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Institucionální rámec EU a Lisabonská smlouva [rukopis] = Institutional framework of EU and Lisabon treaty / Jakub Kučera   .  2010 . 47 l., [6] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Jednotná evropská měna a problematika zavádění eura v České republice [rukopis] / Kateřina Jelínková   .  2011 . 50 l., [0] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Konkurz a průběh konkurzního řízení ve společnosti DINA, spol. s r.o. [rukopis] / Ladislav Hovorka   .  2003 . 46 s., 4 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Likvidace podniku [rukopis] / Eliška Rulfová   .  2007 . 52 l., 7 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Mechanismus a perspektiva procesu ratifikace Lisabonské smlouvy [rukopis] = The mechanism and perspective of the ratification process of the treaty of Lisbon / Martin Volf   .  2010 . 68 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Některé smluvní závazky v občanském a obchodním právu [rukopis] / Kateřina Zemanová   .  2005 . 76 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.