Search results

 1. Adaptabilita a resilience: studie k integrujícím přístupům v geografickém výzkumu / Pavel Raška, Vladan Hruška a kolektiv   .  V Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2014 . 137 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000
 2. Agrární terasy zaniklých chmelnic v jihovýchodním okolí Úštěka = Agricultural terraces of abandoned hop gardens in the southeast of Úštěk / Gabriel Kmeť   .  2017 . 52 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Akademické prostředí v regionálním rozvoji: deskriptivní analýza = Academic framework in regional development: descriptive analysis / Jaroslav Koutský, Pavel Raška a kol.   .  V Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně,  [2012] . 110 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B30/000
  volný výběr61/000
 4. Alternativní zdroje energie na Litoměřicku a jejich vnímání studenty místního gymnázia [rukopis] / Petr Klupák   .  2012 . 74 l. [8] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Analýza vhodnosti prostorových dat pro sledování změn krajinného pokryvu v povodňových oblastech [rukopis] / Jan Strnad   .  2023 . 41 l.
  book
 6. Analýza vývoje kulturní krajiny Doupovských hor : [rukopis] minulost a perspektivy vojenských újezdů : příkladová studie / Pavel Raška   .  2005 . 134 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Antropogenní transformace příbřežních oblastí Labe [rukopis] : srovnání zájmových území Vaňov a Brná nad Labem / Lukáš Novák   .  2010 . 38 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Antropogenní transformace reliéfu v levobřežní části CHKO Labské pískovce [rukopis] / Martin Tomášek   .  2010 . 69 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Aplikace vybraných environmentálních parametrů k hodnocení dynamiky svahů na jižním úpatí Krušných hor [rukopis] / Radka Dužeková   .  2022 . 74
  book
 10. Bioprotektivní účinek dřevin na svazích (geomorfologický význam) na konkrétním příkladě z Českého středohoří - oblast Průčelské rokle [rukopis] / Jakub Melich   .  2010 . 52 l., [3] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.