Search results

 1. Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Svazek VIII. / Jiří Kocian, Jaroslav Pažout, Jakub Rákosník   .  Praha :  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Dokořán,  2011 . 326 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 2. Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Svazek VII. / Jiří Kocian, Jaroslav Pažout, Jakub Rákosník   .  Praha :  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Dokořán,  2010 . 333 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 3. Habsburkové : 1740-1918 : vznikání občanské společnosti / Ivo Cerman - ed. ; Marie Bahenská, Ivo Cerman, Iveta Cermanová, Jaroslav Dibelka, Michal Frankl, Martin Gaži, Bohumil Jiroušek, Martin Kučera, Tomáš Malý, Michal Morawetz, Zdeněk R. Nešpor, Stefan Newerkla, Martina Niedhammer, Martin Pelc, Jakub Rákosník, Jan Randák, Karel Schelle, Zdeňka Stoklásková, Marek Šmíd, Jaromír Tauchen, Dalibor Tureček, Dalibor Vácha, Václav Valeš, Luboš Velek, Michael Wögerbauer   .  Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2016 . 830 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Kapitalismus na kolenou : dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929-1934 / Jakub Rákosník, Jiří Noha   .  Praha :  Auditorium,  2012 . 333 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Milníky moderních českých dějin : krize konsenzu a legitimity v letech 1848-1989 / Jakub Rákosník, Matěj Spurný, Jiří Štaif   .  Praha : Argo, 2018 . 395 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/200
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 6. Od bouře k bouři : Československo, Evropa a svět mezi dvěma světovými válkami (1918-1939) / Jakub Drábik, Jakub Rákosník (eds.)   .  Praha : Academia, 2022 . 810 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 7. Odvrácená tvář meziválečné prosperity : nezaměstnanost v Československu v letech 1918-1938 / Jakub Rákosník   .  Praha :  Karolinum,  2008 . 461 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 8. Otto von Bismarck : 200 let od narození / Jiří Weigl, Martin Kovář, Jaroslav Vostatek, Vít Hloušek, Robert Kvaček, Jakub Rákosník, František Stellner, Jindřich Dejmek, Václav Junek   .  Praha : Institut Václava Klause, 2015 . 157 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 9. Rodina v zájmu státu : populační růst a instituce manželství v českých zemích 1918-1989 / Jakub Rákosník, Radka Šustrová   .  Praha : NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny, 2016 . 281 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. Sociální stát v Československu : právně-institucionální vývoj v letech 1918-1992 / Jakub Rákosník, Igor Tomeš a kol.   .  Praha :  Auditorium,  2012 . 416 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100