Search results

 1. Dějiny českých zemí / Jan Randák a kolektiv   .  Praha :  Knižní klub,  2011 . 432 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Dějiny českých zemí
 2. Habsburkové : 1740-1918 : vznikání občanské společnosti / Ivo Cerman - ed. ; Marie Bahenská, Ivo Cerman, Iveta Cermanová, Jaroslav Dibelka, Michal Frankl, Martin Gaži, Bohumil Jiroušek, Martin Kučera, Tomáš Malý, Michal Morawetz, Zdeněk R. Nešpor, Stefan Newerkla, Martina Niedhammer, Martin Pelc, Jakub Rákosník, Jan Randák, Karel Schelle, Zdeňka Stoklásková, Marek Šmíd, Jaromír Tauchen, Dalibor Tureček, Dalibor Vácha, Václav Valeš, Luboš Velek, Michael Wögerbauer   .  Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2016 . 830 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století : výběr z příspěvků ze stejnojmenné konference, která proběhla ve dnech 25.-27. října 2006 [v Praze] / Jan Randák, Petr Koura (eds.)   .  V Praze :  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy : Dokořán,  2008 . 446 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/200
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 4. K čemu dnes humanitní vědy? / Halík ... [et al.] ; Randák, Novák (ed.)   .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta ve vydavatelství Togga,  2008 . 99 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr00/010
 5. Kult mrtvých : smrt a umírání v revoluci 1848 / Jan Randák   .  Praha :  Argo,  2007 . 263 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 6. Osobnosti českých dějin / Jan Randák a kolektiv   .  Praha :  Knižní klub,  2013 . 432 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Osobnosti českých dějin
 7. Socialističtí hrdinové a škodovák František Zýka / Jan Randák   .  Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století.Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století.s. 390-410.
  article
 8. Základní problémy studia moderních a soudobých dějin / Jana Čechurová, Jan Randák a kol.   .  Praha :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Filozofická fakuta Univerzity Karlovy v Praze,  2015 . 756 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 9. Zločin a trest v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 30. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň 25.–27. února 2010 / uspořádali Lucie Peisertová, Václav Petrbok a Jan Randák   .  Praha :  Academia,  2011 . 391 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000