Search results

 1. Ekotoxikologie / Dana Komínková   .  V Praze :  České vysoké učení technické,  2008 . 156 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  volný výběr11/000
 2. Obsah těžkých kovů v organismech potravního řetězce Rokytky a Botiče / Dana Komínková, Jana Nábělková   .  Vodárenská biologie.Vodárenská biologie 2007.s. 118-123.
  article
 3. Osud těžkých kovů ve vodních ekosystémech pod ČOV / Dáša Štarmanová, Dana Komínková, Jana Nábělková   .  Vodárenská biologie 2010.s. 196-200.
  article
 4. Screening výskytu toxických kovů v pražských nádržích / Lucie Doležalová, Dana Komínková   .  Vodárenská biologie 2011.s. 29-34.
  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.