Search results

 1. Aplikace principů trvale udržitelného života v místních komunitách / [rukopis] Marek Řehořek   .  2003 . 41 s., 12 s. text., tab. a fot. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Báňská činnost v oblasti Severočeské hnědouhelné pánve a rekultivace devastovaných území / [rukopis] Ladislava Marková   .  2006 . 42 l., [15] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. České pohraničí : Sborník statí / Uspoř. Václav Houžvička ; [Úvod] Jaroslav Zahálka ; Graf. úprava a obálka Jiří Huspek   .  Trutnov : Ústí nad Labem :  Bona Fide ; Sociálně ekonomický ústav ČSAV,  1991 . 196, 5 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
  kat. historie FF00/100
 4. Demografické disparity severočeských pánevních okresů: jejich geneze a současný stav = Demographic disparities in the North Bohemian coal field districts: their genesis and present state / Jaroslav Zahálka, Miroslav Farský   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 5-10.
  article
 5. Ekologická výchova a výchova k trvale udržitelnému rozvoji v neziskových organizacích / [rukopis] Lucie Jendelová   .  2006 . 44 l., [12] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Ekologická výchova a vzdělávání na základních a středních školách v Rakovníku / [rukopis] Luboš Nobilis   .  2005 . 69 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Ekologická výchova na základních školách / [rukopis] Lenka Burdová   .  1995 . 72 s., 28 příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Ekologické uvědomění, ekologická výchova / [rukopis] Anna Kolmanová   .  1994 . 33 s., 9 příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Euroregion Nisa : [rukopis] Tomáš Čiháček   .  1994 . 43 s., 6 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. "Kuchařka" námětů a příkladů pro místní agendu 21 v Ústeckém kraji / [autor publikace Jaroslav Zahálka ; spoluautoři Jiří Kulich, Ivana Poláčková, Jan Eichler]   .  [Horní Maršov] :  Středisko ekologické výchovy SEVER,  2006 . 59 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D50/000
  volný výběr01/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.