Search results

 1. Agroenergetika a možnosti jejího rozvoje v severních Čechách : zpráva za řešení interního grantu za rok 2000 / Jaroslava Vráblíková, Martin Neruda, Petr Vráblík [a kol.] ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  2000 . 7, 6, 18 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/100
 2. Agroturistika - srovnání možností v ČR i zahraničí / Dominika Málková   .  2018 . 71 listů, 3 nečíslované listy příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Agroturistika v Karlovarském kraji [rukopis] / Štěpánka Rosprimová   .  2020 . 80 l.
  book
 4. Analýza problémů zemědělství v antropogenně postižené oblasti = The analysis of the problem of farming in the anthropogennically changed area / Jaroslava Vráblíková ... [et al.]   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 39-42.
  article
 5. Analýza procesu revitalizace na lokalitě jezera Milada [rukopis] / Hana Němcová   .  2013 . 88 l., [1] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Anketa zpracovaná u zemědělských podnikatelů z antropogenně postižené oblasti = The research made by farmers in the anthropogenically changed area / Jaroslava Vráblíková, Ludmila Holadová, Martin Neruda, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 131-139.
  article
 7. Antropogenně zatížená krajina severních Čech = The anthropogenically burdened landscape in Northern Bohemia / Jaroslava Vráblíková, Josef Seják, Martin Neruda, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 103-108.
  article
 8. Aplikovaná pedologie / Jaroslava Vráblíková, Petr Vráblík   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí,  2008 . 147 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D2042/000
  volný výběr71/000
 9. Ekologické zemědělství v Libereckém kraji / František Polívka   .  2018 . 69 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Ekologické zemědělství v Ústeckém kraji [rukopis] / Petr Antoš   .  2020 . 102
  book