Search results

 1. Čtenář a stroj : vybrané metody sociálněvědní analýzy textů / Martin Hájek   .  Praha :  Sociologické nakladatelství (SLON),  2014 . 226 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/300
  volný výběr00/010
 2. Hierarchie jako přednost i slabina komunistického vládnutí : dědictví komunistické vlády IV: sborník příspěvků ze semináře konaného 11. a 12. září 2003 v Praze / ed. Martin Hájek   .  Praha :  Sociologický ústav Akademie věd České republiky,  2003 . 112 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 3. Hierarchy as the strength and weakness of communist rule : the legacy of communist rule IV: a volume of papers from the seminar held in Prague on September 11-12, 2003 / Martin Hájek (ed.)   .  Praha :  Sociologický ústav Akademie věd České republiky,  c2004 . 167 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 4. Kdo se bojí hierarchií? : dědictví komunistické vlády / Martin Hájek, Tomáš Holeček, Jiří Kabele, Petr Kohutek, Zdenka Vajdová   .  Praha :  Sociologický ústav Akademie věd České republiky,  2001 . 99 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Kdo šetří, má za tři? : diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti / Martin Hájek, Petr Kaderka, Jiří Nekvapil a Tomáš Samec   .  Praha : Slon, 2019 . 311 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Praktiky ne/spravedlnosti : pojmy, slova, diskurzy / Martin Hájek a kol.   .  Praha :  Matfyzpress,  2007 . 249 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 7. Vývoj vybraných oborů vzdělání z hlediska genderu / M. Hájek   .  Praha :  Sociologický ústav Akademie věd České republiky,  1997 . 56 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.