Search results

 1. Adaptace osob se zdravotním postižením na trhu práce / Markéta Toběrná   .  2020 . 66 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analýza implementace individuálních akčních plánů do procesu poradenství v okrese Chomutov [rukopis] / Tomáš Novotný   .  2011 . 62 l., [2] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Bariéry a motivátory účastníků rekvalifikačních kurzů / Petra Laňková   .  2022 . 33 stran, 4 nečíslované strany příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Evaluace sociálních služeb prevence / Roman Striženec   .  2022 . 70 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Insolvence 2008-2020 : data, názory, predikce / Jarmila Veselá (vedoucí autorského týmu a editorka), Jiří Grygar, Bohumil Havel, Jan Chvojka, Pavel Kuchař, Rostislav Krhut, Ján Lalka, Lee Louda, Jolana Maršíková, Ivona Mottlová, Patrik Nacher, Jan Plaček, Tomáš Richter, Jaroslav Schönfeld, Luboš Smrčka, Zdeněk Strnad, Daniel Ševčík, Tomáš Zadražil, Ondřej Zezulka, Michal Žižlavský   .  Praha : Stálá konference českého práva, 2021 . 287 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Integrace cizinců - případ Ústeckého kraje / Pavel Kuchař, Petr Balek   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2011 . 110 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr21/000
 7. Jednání se zájemcem o službu v Domově pro seniory Dobětice, p. o. / Nikola Tschertnerová   .  2016 . 45 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Kvalita života osob pečujících o mentálně postižené / Zuzana Kovácsová   .  2016 . 55 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Kvalita života osob se zdravotním postižením / Tereza Kazdová   .  2022 . 59 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Kvalita života seniorů v domově pro seniory a jejich vazby s rodinami / Lucie Járová   .  2015 . 47 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.