Search results

 1. Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - lingvistika : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / [vedecký redaktor Kristína Krnová]   .  Banská Bystrica :  Fakulta humanitných vied Univerzity Mateje Bela,  2011 . 194 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 2. Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - literárna veda : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / [vedecký redaktor Kristína Krnová]   .  Banská Bystrica :  Fakulta humanitných vied Univerzity Mateje Bela,  2011 . 181 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Historické vedy, filozofia a etika / [zostavovatelia Rastislav Kožiak, Paula Jankovičová, Branislav Vincúr ; vedecká redaktorka Kristína Krnová]   .  Banská Bystrica :  Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied,  2011 . 136 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 4. Človek z okraja uprostred literatúry : podoby outsiderstva v slovenskej próze : [ ... projektu VEGA č. 1/2243/05 Podoby outsiderstva v slovenskej umeleckej próze] / Kristína Krnová, Ivan Jančovič a kolektív   .  Banská Bystrica :  Univerzita Mateja Bela,  2007 . 213 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Kapitoly z dejín slovenskej literatúry druhej polovice 20. storočia / Kristína Krnová   .  Banská Bystrica :  Univerzita Mateja Bela,  2009 . 119 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Mladá veda 2007 : (zborník vedeckých štúdií doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici) / [vedecký redaktor Kristína Krnová]   .  Bánská Bystrica :  Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,  2007 . 373 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Mladá veda 2009 : historické vedy, filozofia a etika : (Zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici) / [vedecký redaktor Kristína Krnová]   .  Banská Bystrica :  Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,  2009 . 170 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Mladá veda 2009 : humanitné vedy - lingvistika : (Zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici) / [vedecký redaktor Kristína Krnová]   .  Bánská Bystrica :  Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,  2009 . 236 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Mladá veda 2009 : humanitné vedy - literárna veda : (Zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici) / [vedecký redaktor Kristína Krnová]   .  Bánská Bystrica :  Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,  2009 . 272 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Mladá veda 2009 : recenzovaný vedecký zborník : zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitních vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici [vedecký redaktor Kristína Krnová]   .  Banská Bystrica :  Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,  2009 . 202 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000