Search results

 1. Soupis prvotisků děkanské knihovny v Ústí nad Labem a jejich vazeb / [rukopis] Pavla Krupková   .  2004 . 53 l., 38 l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
  book
 2. Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně / Stanislav Petr   .  Praha :  Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky,  2007 . xciv, 587 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně
 3. Soupis sbírky rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského v Archivu města Brna / Irena Zachová ve spolupráci se Stanislavem Petrem   .  Brno : Praha :  Archiv města Brna ; Archiv Akademie věd České republiky,  1999 . 248, 45 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  book
 4. Soupis sbírky rukopisů bývalého Františkova muzea - fondu G 11 Moravského zemského archivu v Brně / Irena Zachová, Stanislav Petr ; ve spolupráci s Annou Kernbach-Smékalovou   .  Praha :  Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky,  2010 . lxxx, 687 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  Soupis sbírky rukopisů bývalého Františkova muzea - fondu G 11 Moravského zemského archivu v Brně
 5. Staré tisky Děkanské knihovny v Ústí nad Labem [rukopis] / Pavla Krupková   .  2008 . 146 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
  book
 6. Studie o rukopisech. XXIX, 1992 / Redig. Kamil Boldán, Antonín Kostlán, Stanislav Petr   .  Praha :  Národní knihovna : Ústřední archiv Československé akademie věd,  [1992] . 205 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  kat. historie FF00/100
  book
 7. Studie o rukopisech. XXVI, 1987-1988 / Redig. Stanislav Petr, Jiří Pražák, Irena Zachová   .  Praha :  Ústřední archiv Československé akademie věd,  [1988] . 205 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  book
 8. Studie o rukopisech. XXVII, 1989-1990 / Redig. Stanislav Petr, Jiří Pražák, Jiří Šitler   .  Praha :  Ústřední archiv Československé akademie věd,  [1990] . 205 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  kat. historie FF00/100
  book
 9. Studie o rukopisech. XXVIII, 1991 / Redig. Stanislav Petr... [et al.]   .  Praha :  Ústřední archiv Československé akademie věd,  [1991] . 252 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  kat. historie FF00/100
  book
 10. Výzkum rukopisných bohemik v římských knihovnách Angelica, Corsiniana a Vallicelliana = Ricerca relativa ai manoscritti di argomento boemistico nelle biblioteche romane Angelica, Corsiniana e Vallicelliana = Research into manuscript Bohemica at the Angelica, Corsiniana and Vallicelliana libraries in Rome / Stanislav Petr   .  Praha : Roma :  Historický ústav AV ČR ; Český historický ústav v Římě,  2014 . 169 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  Výzkum rukopisných bohemik v římských knihovnách Angelica, Corsiniana a Vallicelliana