Search results

 1. Atlas sinic a řas České republiky. 1 / autoři: Jan Kaštovský, Tomáš Hauer, Rodan Geriš, Barbora Chattová, Josef Juráň, Olga Lepšová-Skácelová, Petra Pitelková, Martin Puzstai, Pavel Škaloud, Jan Šťastný, Kateřina Čapková, Markéta Bohunická, Radka Mühlsteinová   .  České Budějovice : Powerprint, 2018 . 383 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr21/000
 2. Atlas sinic a řas České republiky. 2 / Jan Kaštovský, Tomáš Hauer, Rodan Geriš, Barbora Chattová, Josef Juráň, Olga Lepšová-Skácelová, Petra Pitelková, Martin Puzstai, Pavel Škaloud, Jan Šťastný, Kateřina Čapková, Markéta Bohunická, Radka Mühlsteinová   .  České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018 . 479 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr21/000
 3. Collection of scientific papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice. Series for economics, management and trade. Vol. 23, 1 / Jiří Kareš a kol.   .  České Budějovice :  Jihočeská univerzita,  1999 . 64 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. České Budějovice [kartografický dokument] / autorský kolektiv Václav Bůžek, Jihočeská univerzita České Budějovice ... [et al.]   .  Praha : České Budějovice :  Historický ústav Akademie věd České republiky ; Jihočeská univerzita,  1996 . 1 atlas (13 mapových listů)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Ekologie. 1, Pojem a obsah ekologie, globální prostředí planety a jeho členění, ekologické faktory, působení fyzikálních faktorů na organizmy / Josef Rajchard, Zuzana Balounová, Dušan Vysloužil ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích   .  České Budějovice :  KOPP,  2002 . 121 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr11/000
 6. Ekologie. 2, Biotické faktory - populace, základní modely populační dynamiky, společenstva, potravní řetězce / Josef Rajchard, Pavel Kindlmann, Zuzana Balounová ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích   .  České Budějovice :  KOPP,  2002 . 119 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr11/000
 7. Ekologie. 3, Struktura a funkce ekosystému, produkční ekologie, biogeochemické cykly, chemické faktory prostředí, základy ekologie půdy, ekologie vodního prostředí, aktuální celosvětové ekologické problémy / Josef Rajchard...[et al.] ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích   .  České Budějovice :  KOPP,  2002 . 197 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr11/000
 8. Krmivářství : (přednášky) / Bohuslav Čermák, Jaromír Kadlec ; vyd. Jihočeská univerzita, České Budějovice   .  České Budějovice :  Jihočeská univerzita,  1999 . 111, 24 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Literární kánon a překračování hranic : formování literárního kánonu v cizím prostředí / Vera Kaplická Yakimova   .  Praha : Academia ; České Budějovice : Episteme, edice Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2015 . 195 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Nástin dějin filozoficko-pedagogického myšlení / Miroslav Somr   .  České Budějovice :  Jihočeská univerzita,  1996 . 193 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000