Search results

 1. Analýza sociálnych a zdravotných dôsledkov zmien demografického správania na Slovensku / Jozef Matulník a kol.   .  V Trnave :  Trnavská univerzita,  2006 . 405 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Etika a politika : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou uskutočnenej v Trnave 23. októbra 2007 / ed. Milan Katuninec, Tomáš Zálešák, Marcel Martinkovič   .  Trnava :  Trnavská univerzita,  2007 . 199 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Existenciálne významné hodnoty v osobnom, spoločenskom a kultúrnom kontexte : [zborník príspevkov z konferencie Človek a hodnoty, Dolná Krupá, 31.8. a 1.9.2010 / ed. Eva Naništová, Peter Fotta   .  Trnava :  Filozofická fakulta Trnavskej univerzity,  2010 . 276 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Obecná etika / Jaromír Feber, Jelena Petrucijová   .  Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, 2020 . 303 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 5. Organizácia a správa viničných hôr malokarpatských miest Svätý Jur, Pezinok a Modra : (druhá polovica 16. storočia a 17. storočie) / Michal Franko   .  Trnava : pre Filozofickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave vydalo vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2018 . 185 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 6. Rozvážnosť a voľba podľa sv. Tomáša Akvinského : aktuálne myšlienky sv. Tomáša Akvinského o rozvážnosti a voľbe alebo o procese rozhodovania v tomistických a novotomistických reflexiách / Helena Hrehová   .  V Trnave :  Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave,  2006 . 224 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Transformácia ľudskej identity v strednej Európe po roku 1990 / Helena Hrehová a kol.   .  Trnava :  Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave,  2009 . 134 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Za personalistickú kultúru : zborník príspevkov z vedeckej konferencie Katedry filozofie, konanej dňa 23. septembra 2004 na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave   .  Trnava :  Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave,  2004 . 227 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.