Search results

 1. Jakoubek ze Stříbra a počátky utrakvistického kazatelství v českých zemích : studie o Jakoubkově postile z let 1413–1414 / Jindřich Marek   .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2011 . 260 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Libri catenati Egrenses : knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku / k vydání připravili Kamil Boldan a Jindřich Marek   .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2013 . 358 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Nebeský žebřík : pozdně středověké modlitební knihy ze sbírek Národní knihovny ČR / editor Jindřich Marek ; autoři Milada Studničková, Kamil Boldan, Renáta Modráková   .  V Praze : Scriptorium, 2019 . 161 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea : sbírky Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta / Michal Dragoun, Jindřich Marek   .  Praha :  Národní muzeum : Scriptorium,  2012 . 438 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Zlomky rukopisů v Národní knihovně České republiky / Jindřich Marek, Renáta Modráková   .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2006 . 143 s., [25] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000