Search results

 1. Atlas činnosti speciálně pedagogických center v České republice / Vít Voženílek, Jan Michalík et al.   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2013 . 144 s.
  Atlas činnosti speciálně pedagogických center v České republice
 2. Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb u dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením / Milan Valenta, Jan Michalík   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2012 . 95 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením / Jan Michalík a kolektiv   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2011 . 219 s.
  Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením
 4. Mentální postižení / Milan Valenta, Jan Michalík, Martin Lečbych a kolektiv   .  Praha : Grada, 2018 . 387 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 5. Mentální postižení : v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu / Milan Valenta, Jan Michalík, Martin Lečbych a kolektiv   .  Praha :  Grada,  2012 . 349 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. výtvarné kultury PF00/100
 6. Poradenství pro uživatele sociálních služeb / [Jan Michalík]   .  Praha :  Národní rada osob se zdravotním postižením,  2007 . 64 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Poradenství uživatelům sociálních služeb / Jan Michalík a kol.   .  Olomouc :  Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených - sekce vzdělávání,  2008 . 142 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Právo, společnost a zdravotně postižení / Jan Michalík   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2013 . 141 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 9. Právo pro školy : dokumenty ke studiu školské legislativy / [Jan Michalík]   .  Olomouc :  Netopejr,  1999 . 132 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E50/000
 10. Rodina pečující o člena se zdravotním postižením - kvalita života / Jan Michalík   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2013 . 133 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000