Search results

 1. Agroenergetika a její uplatnění ve výuce : závěrečná zpráva / J. Vráblíková, M. Farský, J. Pájtík, M. Šoch ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  1996 . 1 sv. (růz. stránkování)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/300
 2. Alternativní pohonné hmoty : [rukopis] ekonomické a environmentální souvislosti a determinanty dalšího rozvoje využití : (diplomová práce) / Luděk Moučka   .  2002 . 72 s., 8 s. text., obr. a tab. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Alternativy pořizování hmotného investičního majetku - tzv. ekotechniky / [rukopis] Ivana Maarová   .  1999 . 48 s., 24 s. tab. a text. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Analýza a prognóza sociálně ekonomického rozvoje severočeského regionu / Petr Balek, Miroslav Farský, Jiří Iša   .  Ústí nad Labem :  Dům techniky ČSVTS,  1990 . 74, 60 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
 5. Analýza rizik podnikatelských záměrů na příkladu firmy KRONEN - LABE s.r.o. : [rukopis] Luce Patková   .  2001 . 49 s., 6 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Demografické disparity severočeských pánevních okresů: jejich geneze a současný stav = Demographic disparities in the North Bohemian coal field districts: their genesis and present state / Jaroslav Zahálka, Miroslav Farský   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 5-10.
  article
 7. Ekonomická problematika asanace ekologických zátěží na příkladu s.p. DIAMO / [rukopis] Anna Píchová   .  2006 . 59 l., [12] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Ekonomické a ekologické problémy těžby hnědého uhlí : [rukopis] Karel Krátký   .  1995 . 52 s., 4 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Ekonomika a management neziskových organizací / Miroslav Farský, Iva Ritschelová   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně, Pedagogická fakulta,  2003 . 61 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr22/000
 10. Energetické využití biomasy na příkladu výroby bioetanolu a následné využití odpadní biomasy v a.s. Setuza Ústí nad Labem [rukopis] / Iva Ponížilová   .  2009 . 82 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.