Search results

  1. Sonda k uplatnění absolventů škol ve sféře práce : zpracování dat výběrového šetření / Jiří Vojtěch   .  Praha :  Výzkumný ústav odborného školství,  1998 . 30 s., 6 s. obr. příl.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    sklad E10/000
  2. Uplatnění absolventů středního odborného vzdělávání ve sféře práce : analýza na základě výběrového šetření pracovních sil ČSÚ / zpracoval Jiří Vojtěch   .  Praha :  Výzkumný ústav odborného školství,  c1998 . 28 s.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    sklad B10/000