Search results

 1. Kam na školu : vyšší odborné školy v České republice : nabídka oborů vzdělání pro školní rok 2006/2007 / zpracovala Ivana Eliášková   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2006 . 40 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. Názory pracovníků úřadů práce na problematiku mladých uchazečů o zaměstnání se základním vzděláním / Jeny Festová   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2006 . 19 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2011 / Jeny Burdová, Daniela Chamoutová   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2011 . 66 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2010 / Jeny Burdová, Daniela Chamoutová   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2010 . 68 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2008 / Jeny Burdová, Daniela Chamoutová   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2008 . 67 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/100
 6. Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2006 / Jeny Festová, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2006 . 58 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2007 / Daniela Chamoutová, Jeny Burdová   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2007 . 61 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 8. Potřeby zaměstnavatelů a připravenosti absolventů škol - šetření v terciární sféře / Pavla Kalousková   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2006 . 38 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Přechod absolventů SOU do praxe a jejich uplatnění na trhu práce - III. etapa : šetření absolventů tříletých učebních oborů šest let od ukončení studia na SOU / Jana Trhlíková, Helena Úlovcová, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2006 . 40 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Přechod absolventů středních škol do terciálního vzdělávání / Michaela Kleňhová, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2011 . 84 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000