Search results

 1. Aktuální členění věty v češtině / Petr Sgall, Eva Hajičová, Eva Buráňová   .  Praha :  Academia,  1980 . 172 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B30/000
  kat. bohemistiky PF00/100
 2. Česká lexikologie / Josef Filipec, František Čermák   .  Praha,  1985 . 281 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/040
  kat. bohemistiky PF00/100
 3. Česká synonyma z hlediska stylistiky a lexikologie : (příspěvek k poznání systému v slovní zásobě) / Josef Filipec   .  Praha :  Nakladatelství Československé akademie věd,  1961 . 383 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
 4. Denotace objektu a její prostředky v současné češtině / Zdeněk Hlavsa   .  Praha :  Academia,  1975 . 111, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B30/000
 5. Dynamika fonologického systému současné spisovné češtiny / Josef Vachek   .  Praha :  Academia,  1968 . 154, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 6. Formy a funkce ve stavbě české věty / Jarmila Panevová   .  Praha,  1980 . 222 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B51/000
 7. Generativní popis jazyka a česká deklinace / Petr Sgall   .  Praha,  1967 . 238 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B30/000
 8. Intonace a věta ve spisovné češtině / František Daneš   .  Praha :  Nakladatelství Československé akademie věd,  1957 . 159 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B30/000
 9. Konstrukce gramatiky ze sémantické báze / Jan Kořenský   .  Praha :  Academia,  1984 . 163 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
  kat. bohemistiky PF00/100
 10. Kvantitativní charakteristiky současné češtiny / Marie Těšitelová ... [aj.]   .  Praha :  Academia,  1985 . 249 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B80/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.