Search results

 1. Běloruské lidové pohádky a povídky / Vybral, úvodem, vysvětl. a slovníčkem opatřil a překlad zrev. Jiří Horák ; Z běloruštiny přel. kolektiv ; Ornamentální výzdobu podle lid. předloh provedla Hermína Melicharová   .  Praha :  SNKLHU,  1957 . 195, [5] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Bulharské lidové pohádky / Výbor uspoř., předmluvu a vydav. pozn. naps. Václav Frolec ; Z bulh. orig. přel. Hana Reinerová   .  Praha :  Odeon,  1970 . 321 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 3. Čínské lidové pohádky / Uspoř., předml. a pozn. naps. Dana Šťovíčková ; Z růz. čín. pramenů přel. a vypravují Dana a Milada Šťovíčkovy ; Il. Zdeněk Sklenář   .  Praha :  SNKLU,  1962 . 231, [5] s.
  book
 4. Chodské pohádky a pověsti / Výbor pořídil, doslovem "O sběratelích chodských lidových pohádek a pověstí", ediční pozn. a slovníčkem opatř. Jaroslav Kramařík ; Rudolf Lužík: Chodsko a jeho pohádky, předmluva ; Ornamentální výzdoba z lid. předloh: Vladimír Rocman   .  Praha :  SNKLHU,  1956 . 246, [4] s.
  book
 5. Kladské povídky / Z úst lidu zapsal Josef Štefan Kubín ; K vyd. připr., srovnávacími a edičními pozn., doslovem a slovníčkem opatřil Jaromír Jech ; [Barev.] ornamentální výzdoba: Miroslav Štěpánek   .  Praha :  SNKLHU,  1958 . 454, [10] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Moravské národní pohádky a pověsti : ze sbírek J.S. Menšíka, J. Pleskáče, K. Orla, J. Soukopa a V. Švédy / texty vybrali, předml. napsali, poznámkami, slovníčkem a mapou opatřili Oldřich Sirovátka aMarta Šrámková ; připravila a jazykovou pozn. naps. Jarmila Víšková ; il., obálka a vazba Jan Sládek   .  Praha :  Odeon,  1983 . 342 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Pohádky a mýty Oceánie / Uspoř. G.L. Permjakov ; Z rus. orig. Skazki i mify Okeanii přel. Naděžda Slabihoudová a Rudolf Lužík, [který také naps. úvod k čes. vyd.] ; J.M. Meletinskij: Vyprávěcí (prozaický) folklórnárodůOceánie, předml ; [Barev.] vyzdobila Hermína Melicharová   .  Praha :  Odeon,  1979 . 566, [7] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. Pohádky a písně Lužických Srbů / Vybral a uspoř. Jiří Horák ; Prózu [z dolnolužické i hornolužické srbštiny] přel. Jiří Horák, Miloslava Lorecová a Vlasta Netolická-Straková ; Písně přel. Jarmila Urbánková ; [Barev.] ornamentánní výzdobu provedl Jiří Hejna   .  Praha :  SNKLHU,  1959 . 369, [9] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Pohádky a pověsti z Rožnovska / Beneš Method Kulda ; [k vydání připravil, předmluvu napsal a poznámkami a slovníčkem opatřil Oldřich Sirovátka ; výzdobu navrhla a graficky vyzdobila Lucie Weisbergrová]   .  Praha :  Státní nakladatelství krásné literatury a umění,  1963 . 545, [6] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Slovenské pohádky / [Autor:] Pavol Dobšinský ; Vybral Eugen Pauliny ; Přel., rejstřík sběratelů a slovníček sest. Josef Spilka ; Předml. a pozn. naps. Mária Kosová ; Ornamentální výzdoba podle lid. předloh: Karel Vodák   .  Praha :  SNKLHU,  1957 . 576, [5] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000