Search results

 1. Anglie posledních Stuartovců 1658-1714 / Martin Kovář   .  Praha :  Karolinum,  1998 . 272 s., 32 obr.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Aristotelovy názory o podstatě : Příspěvek k filosoficko-historickému výkladu teorie podstaty / Dušan Machovec   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1963 . 88 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 3. Aspekty poznatkové syntézy ve středním všeobecném vzdělání / Hana Vonková ; Obálku navrhl a graf. upravil Josef Kurský   .  Praha :  Univerzita Karlova,  1986 . 86 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B30/000
 4. Behavioural prevention of stress / Helena Machačová   .  Prague :  Karolinum,  1999 . 190 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Byzantská města ve 13.-15. století : příspěvek k sídelní topografii středověkého Řecka / Věra Hrochová   .  Praha :  Univerzita Karlova,  1967 . 118, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
  kat. historie FF00/100
 6. Cesty čínské revoluce : 1946-1956 / Marcela Kubešová ; Obálka a graf. úprava Jiří Kreuziger   .  Praha :  Univerzita Karlova,  1987 . 116 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Církevní správa a její písemnosti na přelomu středověku a novověku   .  Praha :  Karolinum,  2003 . 285 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Československo a Marshallův plán : Příspěvek k problematice mezinárodních souvislostí revolučního procesu v Československu v letech 1945-1948 / Zdeněk Veselý   .  Praha :  Univerzita Karlova,  1985 . 119 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Dějepisectví Gelasia Dobnera / Josef Haubelt ; [recenzovali Jurij Křížek, Josef Petráň]   .  Praha :  Univerzita Karlova,  1979 . 151 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  kat. historie FF00/100
 10. Dějiny sociální a kulturní antropologie / Václav Soukup   .  Praha :  Karolinum,  1996 . 303 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.