Search results

 1. Antikrist v naukách a umění středověku a husitské obrazné anathese / sepsal Karel Chytil   .  Praha :  Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění,  1918 . vi, 271 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 2. Česká konfese, její vznik, podstata a dějiny / napsal Ferdinand Hrejsa   .  Praha :  Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění,  1912 . 817 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Jana Amosa Komenského korrespondence / Jan Amos Komenský ; sebral a k tisku připravil A. Patera   .  V Praze : nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1892 . 460 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 4. Kritické a exegetické příspěvky k Platonovým rozmluvám Faidros, Gorgias / Podává Jan Kvíčala   .  V Praze \\Praha\ :  Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění,  1896 . 373 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 5. O poměru jazyka písní národních k místnímu nářečí / podává Ignác Hošek   .  Praha :  Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění,  1897 . 23 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 6. Poselství republiky dubrovnické k císařovně Kateřině II. v l. 1771-1775 : Studie k dějinám jihoslovanským a ruským / Sepsal Konstantin Jireček   .  Praha :  Česká akad. císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění,  1893 . 122 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.