Search results

 1. Analýza profesní struktury pracovních sil v České republice z pohledu sféry vzdělávání : vývojové trendy zaměstnanosti v ČR období let 1991 až 2006 / Gabriela Doležalová, Robert Soukup, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2007 . 80 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. Analýza školních vzdělávacích programů - 2007 : analýza ŠVP zpracovaných na základě vzdělávacích programů v pilotních školách projektu Pilot S / Olga Kofroňová, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2008 . 33 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Analýza vzdělávacích programů z hlediska zaměstnatelnosti absolventů / Olga Kofroňová, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2005 . 56 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 4. Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2008 / Jeny Burdová, Daniela Chamoutová   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2008 . 67 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 5. Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2006 / Jeny Festová, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2006 . 58 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2005 / Jeny Festová, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2005 . 64 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2007 / Daniela Chamoutová, Jeny Burdová   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2007 . 61 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 8. Odvětvová a profesní struktura pracovníků ve zpracovatelském průmyslu a ostatních odvětvích v ČR v kontextu se sférou vzdělávání / Robert Sukup, Gabriela Doležalová, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2005 . 37 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol - souhrný pohled / Pavla Kalousková, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2008 . 44 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 10. Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol - šetření v kvartérním sektoru / Pavla Kalousková   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2007 . 35 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.