Search results

 1. Analýza profesní struktury pracovních sil v České republice z pohledu sféry vzdělávání : vývojové trendy zaměstnanosti v ČR období let 1991 až 2006 / Gabriela Doležalová, Robert Soukup, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2007 . 80 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Analýza profesní struktury pracovních sil v České republice z pohledu sféry vzdělávání - 2003 : vývojové trendy zaměstnanosti v období let 1991 až 2002 / Robert Sukup, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2003 . 82 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol : 2004 / Jana Trhlíková, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2004 . 42 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním / Jeny Festová, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2002 . 54 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2004 / Jeny Festová   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2004 . 63 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce - 2004 / Pavla Kalousková ... [et al.]   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2004 . 43 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Přechod absolventů středních škol do praxe a jejich uplatnění : II. etapa : závěrečná zpráva / Jana Trhlíková, Jiří Vojtěch, Helena Úlovcová   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2003 . 78 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Přechod absolventů středních škol do praxe a jejich uplatnění - SOŠ - I. etapa / Jana Trhlíková, Helena Úlovcová, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2004 . 83 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání / Jiří Vojtěch, Jeny Festová   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2002 . 38 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Vývoj počtu žáků v systému vzdělávacích cest ve středním a vyšším vzdělávání 1989-1999 / zpracoval Jiří Vojtěch   .  Praha :  Informační středisko odborného vzdělávání VÚOŠ,  [1999] . 16 s., 11 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000