Search results

 1. 13. světový kongres Mezinárodní společnosti pro školní a profesionální poradenství : Stockholm ve dnech 1.-5. srpna 1988 / Zprac. Marta Klímová   .  Praha :  Ústav školských informací,  1988 . 29 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. 15. konference ministrů vysokých škol socialistických zemí : Praha 14.-17. 10. 1986 : [Poř.] min. školství ČSR a min. školství SSR   .  Praha :  Ústav školských informací při Ministerstvu školství ČSR,  1986 . 90 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. Aktuální otázky výchovného poradenství / Zprac. Marta Klímová   .  Praha :  Ústav školských informací při Ministerstvu školství ČSR,  1988 . 73 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 4. Bibliografie komeniologické literatury 1975-1980 s dodatky za rok 1974 / zprac. Zdeněk Pokorný   .  Praha :  Ústav školských informací při Ministerstvu školství ČSR,  1982 . 103 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. České časopisy pro mládež ve fondu Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež : Úplný soupis současných i historických čas. speciálního fondu SPKK / Zprac. Hana Tauerová   .  Praha :  Ústav školských informací při Ministerstvu školství ČSR,  1985 . 43 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. České čítanky ve fondu SPKK (1780-1954) / Zprac. Běla Vlková   .  Praha :  Ústav pro informace ve vzdělávání,  1993 . 84 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. České čítanky ve fondu SPKK. Část 2, (1851-1956) / Zprac. Běla Vlková   .  Praha :  Ústav pro informace ve vzdělávání,  1994 . 81 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. České slabikáře : Slabikáře a první čítanky z let 1547-1950 ve fondu SPKK / Zprac. Běla Vlková   .  Praha :  Ústav pro informace ve vzdělávání,  1991 . 30 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Česko-ruské a rusko-české ekvivalenty základních deskriptorů tezauru oblasti výchova-vzdělávání-školství : Příručka pro indexování automatizovaně zpracovávaných dokumentů v rus. jazyce : Pracovní materiál / Přel. a zprac.Alena Gavranová... [aj.]   .  Praha :  Ústav školských informací při Ministerstvu školství ČSR,  1984 . 176, 171 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 10. Československé školství ve stranických a státních dokumentech a právních předpisech : Výběrová bibliogr. (1976-1984 / Zprac. Zdeněk Pokorný ; Pavla Pospíšilová   .  Praha :  Ústav školských informací při Ministerstvu školství ČSR,  1984 . 41 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000