Search results

 1. 17. Uherskobrodské dny Komenského 1974 : [Konané] ve dnech 3.-9. července 1974 : Sborník referátů pedagog. čtení / [Poř.] Ústav školských inf. při min. školství ČSR, [Praha]   .  [Praha :  nákl. vl.],  1974 . 53 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. 19. Uherskobrodské dny Komenského 1976 : Sborník autoref. oceněných prací z 21. roč. Ústř. pedagog. čtení / [Poř.] Ústav školských inf. při min. školství ČSR, Praha ; Připravil kol., ved. L. Edelsberger   .  Praha :  [nákl. vl.],  1977 . 214 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. 36. konference BIE [Bureau International de l'Éducation] v Ženevě 1977 : Výběr z materiálů / Zprac. Emília Bednářová   .  Praha :  Ústav školských informací při ministerstvu školství ČSR,  1978 . 101 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 4. 7. Fulnecké dny J.A. Komenského : [30.6.-4.7.1975, Fulnek] : Výběr z projevů a odb. referátů / [Poř. min. školství ČSR] ; Připr. Emília Bednářová   .  [Praha] :  Ústav školských informací při ministerstvu školství ČSR,  1976 . 166, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 5. Bibliografie české literatury pro mládež vydaná v letech 1969 až 1972 / Zprac. Anna Holubová, Hana Tauerová   .  Praha :  Ústav školských informací při ministerstvu školství ČSR,  1975 . 220 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Bibliografie komeniologické literatury 1972, 1973, 1974 s dodatky za r. 1971 / Zprac. Zdeněk Pokorný   .  Praha :  Ústav školských informací při ministerstvu školství ČSR,  1976 . 79, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Dítě v české pedagogice / Josef Cach ; Úvod: Jozef Mátej   .  [Praha] :  Ústav školských informací při ministerstvu školství ČSR,  1979 . 110, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
 8. Ekonomické aspekty vysokého školství : Diskuse problematiky v PLR / Vladislav Labudek   .  Praha :  Ústav školských informací při ministerstvu školství ČSR,  1976 . 83, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 9. Inovace v československém školství : Výběrová bibliogr. za léta 1973-1977 / Zprac. Eva Žižková ; Předml.: František Singule   .  Praha :  Ústav školských informací při ministerstvu školství ČSR,  1978 . 55, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Inovace vyučovacích metod na školách 1. a 2. cyklu : Výběrová bibliogr. za léta 1973/1977 / Zprac. Eva Žižková ; Jarmila Skalková: Využití inovací k účinnému přetváření školní praxe, předml   .  Praha :  Ústav školských informací při ministerstvu školství ČSR,  1977 . 41, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000