Search results

 1. Boj za právo : sborník aktů politických u věcech státu a národa českého od roku 1848 s výklady historickými. Část I., [Až do rozpuštění sněmu Kroměřížského (11. března 1848 - 7. března 1849)] / Jan M. Černý   .  V Praze :  Karolinum,  2007 . 789 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 2. Boj za právo : sborník aktů politických u věcech státu a národa českého od roku 1848 s výklady historickými. Část II., [Od rozpuštění sněmu Kroměřížského až do vydání diplomu říjnového (4. března 1849 - 20. října 1860)] / Jan M. Černý   .  V Praze :  Karolinum,  2007 . s. 797-1199
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. How do we think? : a survey of the ways of reasoning / Josef Macek ; [editor Vladimír Benáček]   .  Prague :  Karolinum Press,  2006 . 290 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 4. Kapitoly o českém verši / Miroslav Červenka ; [k vydání připravili Květa Sgallová a Jiří Holý]   .  Praha :  Karolinum,  2006 . 283 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  volný výběr20/000
 5. Krise demokracie. Kniha prvá, Svoboda / J.L. Fischer   .  V Praze :  Karolinum,  2005 . 361 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 6. Lingvistický slovník Pražské školy / Josef Vachek ; [z francouzského originálu ... přeložili a k českému vydání připravili Vladimír Petkevič a Jaromír Tláskal ; předmluvu k české verzi napsal František Čermák]   .  Praha :  Karolinum,  2005 . 289 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr41/000
 7. Paměti Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770-1816. Kniha VI-VII (1810-1816) / [editorka Stanislava Jonášová ; k vydání připravil Martin Kučera]   .  V Praze :  Karolinum,  2009 . 484 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 8. Problémy sémantiky / Ladislav Tondl ; [k vydání připravil Bohumil Palek]   .  Praha :  Karolinum,  2006 . 413 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr01/000
 9. Půl století poté : pohledy na problémy sémantiky a sémiotiky v posledních desítiletích / Ladislav Tondl   .  Praha :  Karolinum,  2006 . 109 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  sklad E10/100
  elektronické knihy01/000
  volný výběr10/000
 10. 10.Sabina

  Sabina : neuzavřený případ policejního konfidenta / Karel Kazbunda ; [k vydání připravil Martin Kučera]   .  Praha :  Karolinum,  2006 . 516 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000