Search results

 1. Česká rodina v transformaci - stratifikace, dělba rolí a hodnotové orientace / Milan Tuček a kol.   .  Praha :  Sociologický ústav Akademie věd České republiky,  1998 . 159 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 2. Geografická analýza pohraničí České republiky / Milan Jeřábek (editor)   .  Praha :  Sociologický ústav Akademie věd České republiky,  1999 . 180 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr10/000
 3. Individuální kontakty obyvatel na česko-německé hranici / M. Jeřábek   .  Praha :  Sociologický ústav Akademie věd České republiky,  1996 . 46 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 4. Modernizační kontext transformace : strukturní a institucionální aspekty / Karel Müller   .  Praha :  Sociologický ústav Akademie věd České republiky,  1998 . 77 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Národnostní a etnické vztahy v českém pohraničí - obraz Čecha, Němce, Rakušana a Róma ve vědomí obyvatel / F. Zich   .  Praha :  Sociologický ústav Akademie věd České republiky,  1996 . 39, [6] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 6. Národnostní a etnické vztahy v českém pohraničí - obraz Čecha, Němce, Rakušana a Róma ve vědomí obyvatel / F. Zich   .  Praha :  Sociologický ústav Akademie věd České republiky,  1996 . 39 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 7. Nositelé přeshraniční spolupráce na česko-německé hranici / František Zich   .  Praha :  Sociologický ústav Akademie věd České republiky,  1999 . 105 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr10/000
 8. Odraz společenských změn ve veřejném mínění 1990-1998 : (analýza dat IVVM) / Milan Tuček ... [et al.]   .  Praha :  Sociologický ústav Akademie věd České republiky,  1999 . 99 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 9. Osidlování českého pohraničí od května 1945 / Q. Kastner   .  Praha :  Sociologický ústav Akademie věd České republiky,  1996 . 68 s., 77 listů příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. Politická kultura lokálních politických elit: srovnání českého a východoněmeckého města / Zdenka Vajdová   .  Praha :  Sociologický ústav Akademie věd České republiky,  1997 . 40 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D30/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.