Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth m0517521 t110a^"
 1. Hornický ústav (Československá akademie věd)
  Hornický ústav ČSAV
  Československá akademie věd. Hornický ústav
  Ústav pro výzkum a využití paliv (1949-1956)
  Geologický ústav (Československá akademie věd)
  Ústav geologie a geotechniky (Československá akademie věd)
  Geografický ústav (Československá akademie věd)
  Ústav geoniky (Akademie věd ČR)
  File of corporation names
  (3) - File of corporation names
 2. Ústav geoniky (Akademie věd ČR)
  Akademie věd České republiky. Ústav geoniky
  Ústav geoniky AV ČR
  Ústav geoniky AV ČR Ostrava
  Institute of Geonics AS CR Ostrava
  Institute of Geonics AS CR
  Geografický ústav (Československá akademie věd)
  Hornický ústav (Československá akademie věd)
  File of corporation names
  (2) - File of corporation names
  (7) - Books
 3. Ústav geoniky (Akademie věd ČR). Pobočka Brno
  Akademie věd České republiky. Ústav geoniky. Pobočka Brno
  Ústav geoniky AV ČR. Pobočka Brno
  Geografický ústav (Československá akademie věd)
  File of corporation names
  (1) - File of corporation names
  (1) - Books


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.