Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0027881 t150a^"
 1. bioindikátory
  biologické indikátory
  ekologické indikátory
  bioakumulace
  biomonitoring
  znečištění životního prostředí
  rostlinné indikátory
  živé organismy
  bioindicators
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (8) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (13) - Books
  (5) - Diploma theses
 2. biologické druhy
  druhy (biologie)
  druhy biologické
  genetické zdroje
  genofondy
  reintrodukce
  vznik druhů
  čárové kódování DNA
  chráněné druhy
  druhová rozmanitost
  ohrožené druhy
  živé organismy
  biological species
  File of subject terms
  (9) - File of subject terms
 3. biomimetické materiály
  materiály biomimetické
  syntetické materiály
  živé organismy
  materiály
  biomimetic materials
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
 4. geneticky modifikované organismy
  transgenní organismy
  organismy transgenní
  organismy geneticky modifikované
  organismy modifikované geneticky
  geneticky modifikované mikroorganismy
  geneticky modifikované rostliny
  živé organismy
  biologická bezpečnost
  biotechnologie
  genetické inženýrství
  transgenoze
  genetically modified organisms
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (16) - Books
  (1) - Diploma theses
 5. jaderní
  Eukaryota
  Prostista
  chaluhy
  prvoci
  živé organismy
  Eukaryota
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (2) - Books
 6. mikroorganismy
  mikrobi
  fyziologie mikroorganismů
  genetika mikroorganismů
  kombucha
  mikrobiomy
  mikroflóra trávicího ústrojí
  mikrofosilie
  ochrana budov proti mikroorganismům
  střevní mikroflóra
  škodlivé mikroorganismy
  bakterie
  biofilmy
  extrémofily
  fosilní mikroorganismy
  geneticky modifikované mikroorganismy
  jeskynní mikroorganismy
  mikromycety
  patogenní mikroorganismy
  půdní mikroorganismy
  viroidy
  viry
  vodní mikroorganismy
  živé organismy
  microorganisms
  File of subject terms
  (22) - File of subject terms
  (15) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (41) - Books
  (19) - Diploma theses
 7. mnohobuněčnost
  evoluce (biologie)
  živé organismy
  multicellularity
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 8. patogenní organismy
  organismy patogenní
  patogenní mikroorganismy
  živé organismy
  pathogenic organisms
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (2) - Diploma theses
 9. prokaryota
  prokaryonta
  Prokaryota
  prvojaderní
  archea
  bakterie
  živé organismy
  prokaryotes
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - Books
  (1) - Diploma theses
 10. půdní organismy
  organismy půdní
  půdní mikroorganismy
  půdní živočichové
  živé organismy
  půdní biologie
  soil organisms
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (10) - Books
  (3) - Diploma theses

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.