Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth a0027536 t150a^"
 1. kontaminovaná půda
  půda kontaminovaná
  znečištěná půda
  půda znečištěná
  půda
  dekontaminace půdy
  znečištění půdy
  contaminated soil
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (15) - ARTICLES
  (5) - Books
  (4) - Diploma theses
 2. poškození půdy
  degradace půdy
  půda
  úrodnost půd
  eroze půdy
  zhutňování půd
  znečištění půdy
  poškození životního prostředí
  damage to soils
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (7) - Books
  (1) - Diploma theses
 3. půda
  ekologie půdy
  poškození půdy
  kontaminovaná půda
  kvalita půdy
  degradace půdy
  pedogeneze (půda)
  pedologie
  pozemky
  půdní profily
  půdy
  vlastnosti půdy
  zasolení půdy
  znečištění půdy
  soil
  File of subject terms
  (13) - File of subject terms
  (4) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ARTICLES
  (38) - Cartographic document
  (156) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (15) - Diploma theses
  (6) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 4. zasolení půdy
  zasolení půd
  degradace půdy
  znečištění půdy
  půda
  soil salinization
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
 5. znečištění životního prostředí
  znečištění prostředí životního
  kontaminace životního prostředí
  kontaminace prostředí životního
  znečišťování životního prostředí
  znečišťování prostředí životního
  bioindikátory
  ekologická genetika
  ekotoxikologie
  environmentální epidemiologie
  environmentální hygiena
  kontaminanty
  rostlinné indikátory
  znečišťující látky
  únik nebezpečných látek
  atmosférická depozice
  elektromagnetické emise
  emise znečišťujících látek
  hlukové znečištění
  imise
  světelné znečištění
  zdroje znečištění
  znečištění atmosféry
  znečištění biosféry
  znečištění geosféry
  znečištění hydrosféry
  znečištění ovzduší
  znečištění půdy
  znečištění vod
  poškození životního prostředí
  environmental pollution
  File of subject terms
  (24) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (98) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (2) - Cartographic document
  (352) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (58) - Diploma theses
  (9) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.