Search results

 1. lékařský výzkum
  výzkum lékařský
  klinické testy
  klinické křížové studie
  klinický výzkum
  vědecký výzkum
  klinické hodnocení
  lékařství
  medicína založená na důkazech
  zdravotnický výzkum
  medical research
  File of subject terms
  (8) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (26) - Books
  (1) - Diploma theses
 2. ošetřovatelský výzkum
  výzkum ošetřovatelský
  ošetřovatelství
  ošetřovatelské modely
  zdravotnický výzkum
  nursing research
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - Books
 3. vědecký výzkum
  výzkum vědecký
  ASEP (databáze)
  bibliometrie
  podpora vědy a výzkumu
  scientometrie
  technický výzkum
  transfer technologií
  veřejné výzkumné instituce
  výzkumné zprávy
  věda
  vědecko-technický rozvoj
  vědeckotechnické parky
  vědecké programy
  antropologický výzkum
  aplikovaný výzkum
  bezpečnostní výzkum
  ekonomický výzkum
  empirický výzkum
  etnografický výzkum
  farmaceutický výzkum
  filozofický výzkum
  geotechnický výzkum
  historický výzkum
  jaderný výzkum
  kriminologický výzkum
  kvalitativní výzkum
  laboratorní práce
  lingvistický výzkum
  literární výzkum
  lékařský výzkum
  management vědy a výzkumu
  názorné modely
  paleontologický výzkum
  podmořský výzkum
  politologický výzkum
  polární výzkum
  psychologický výzkum
  přírodovědný výzkum
  sociologický výzkum
  sociální výzkum
  vojenský výzkum
  výzkumné projekty
  zdravotnický výzkum
  zemědělský výzkum
  základní výzkum
  výzkum a vývoj
  scientific research
  File of subject terms
  (44) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (98) - Books
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Diploma theses
  (3) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 4. zdravotnictví
  reforma zdravotnictví
  světové zdravotnické organizace
  zdravotnická statistika
  zdravotnické fakulty
  zdravotnické informace
  zdravotnické instituce
  zdravotnické právo
  zdravotnický výzkum
  zdravotní programy
  ekonomika zdravotnictví
  elektronické zdravotnictví
  farmacie
  hygienické služby
  lázeňství
  optometrie
  veřejné zdravotnictví
  zdravotnická technika
  zdravotnická zařízení
  zdravotnické systémy
  zdravotnický management
  zdravotnický marketing
  zdravotní politika
  zdravotní služby
  health service
  File of subject terms
  (22) - File of subject terms
  (3) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (5) - ARTICLES
  (12) - ELECTRONIC RESOURCES
  (156) - Books
  (6) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (57) - Diploma theses
  (23) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika