Search results

 1. alternativní a augmentativní komunikace
  komunikace alternativní a augmentativní
  AAK
  osoby se zdravotním postižením
  VOKS (metoda)
  nonverbální komunikace
  alternative and augmentative communication
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (19) - Books
  (5) - Diploma theses
 2. asistenční technologie
  technologie asistenční
  asistivní technologie
  technologie asistivní
  osoby se zdravotním postižením
  osoby se zdravotním postižením
  assistive technology
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (1) - Books
 3. autoři se zdravotním postižením
  zdravotně postižení autoři
  autoři postižení zdravotně
  autoři se zrakovým postižením
  osoby se zdravotním postižením
  autoři se zrakovým postižením
  spisovatelé
  osoby se zdravotním postižením
  authors with disabilities
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - Books
 4. balbutici
  koktaví
  osoby se zdravotním postižením
  osoby se zdravotním postižením
  koktavost
  stutterers
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 5. defektologie
  osoby se zdravotním postižením
  pedagogika
  speciální pedagogika
  osoby se zdravotním postižením
  defectology
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (20) - Books
 6. děti se zdravotním postižením
  zdravotně postižené děti
  děti zdravotně postižené
  děti s postižením
  handicapované děti
  hendikepované děti
  postižené děti
  děti handicapované
  děti s handicapem
  děti hendikepované
  děti s hendikepem
  děti postižené
  mládež se zdravotním postižením
  nemocné děti
  rodiny s dětmi s postižením
  speciálněpedagogická centra
  děti s kombinovaným postižením
  děti s mentálním postižením
  děti s tělesným postižením
  děti s vadami řeči
  děti se sluchovým postižením
  děti se zrakovým postižením
  děti
  osoby se zdravotním postižením
  children with disabilities
  Djeca s oštećenjima
  sutrikusios sveikatos vaikai
  zdravotne postihnuté deti
  Funkcionalno ovirani otroci
  File of subject terms
  (12) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (125) - Books
  (72) - Diploma theses
 7. Evropský rok osob se zdravotním postižením (2003)
  EYPD, 2003
  EROZP, 2003
  European Year of Disabled Persons, 2003
  osoby se zdravotním postižením
  významné roky
  osoby se zdravotním postižením
  European Year of People with Disabilities (2003)
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 8. handicap
  hendikep
  osoby se zdravotním postižením
  jinakost
  sociální problémy
  psychologie handicapu
  sociální handicap
  osoby se zdravotním postižením
  handicap
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (3) - Books
  (9) - Diploma theses
 9. invalidé
  osoby se zdravotním postižením
  váleční invalidé
  invalidita
  osoby se zdravotním postižením
  invalids
  Invalidne osobe
  invalidai
  invalidi
  Invalidi
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - Diploma theses
 10. kompenzační cvičení
  cvičení kompenzační
  osoby se zdravotním postižením
  isokinetická cvičení
  tělesná cvičení
  rehabilitační cvičení
  kompenzační pomůcky
  zdravotní postižení
  osoby se zdravotním postižením
  tělesná cvičení
  compensatory exercises
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (14) - Books
  (9) - Diploma theses