Search results

 1. alfabetizace
  vzdělávání
  gramotnost
  alphabetizing
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 2. autonomní učení
  učení autonomní
  vzdělávání
  učení
  learner autonomy
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (4) - Books
 3. celoživotní vzdělávání
  vzdělávání celoživotní
  univerzity třetího věku
  vzdělávání
  osvěta
  univerzitní extenze
  permanent education
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (51) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (18) - Diploma theses
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 4. cílená zpětná vazba
  vazba zpětná cílená
  vzdělávání
  feedback (education)
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (2) - Books
 5. další vzdělávání
  vzdělávání další
  vzdělávání učitelů
  rekvalifikace
  vzdělávání
  continuing education
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (13) - Books
  (15) - Diploma theses
 6. distanční vzdělávání
  vzdělávání distanční
  distanční studium
  studium distanční
  vzdělávání
  blended learning
  e-learning
  m-learning
  systémy pro řízení výuky
  virtuální vzdělávání
  distance education
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (16) - Books
  (2) - Diploma theses
 7. domácí vzdělávání
  vzdělávání domácí
  domácí školy
  školy domácí
  vzdělávání
  home schooling
  File of subject terms
  (1) - File of subject terms
  (1) - Diploma theses
 8. globální rozvojové vzdělávání
  vzdělávání rozvojové globální
  rozvojové vzdělávání
  vzdělávání rozvojové
  globální občanství
  globální výchova
  výchova ke globálnímu občanství
  vzdělávání
  global development education
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (6) - Books
 9. gramotnost
  alfabetizace
  ICT gramotnost
  dokumentární gramotnost
  ekonomická gramotnost
  finanční gramotnost
  funkční gramotnost
  informační gramotnost
  jazyková gramotnost
  kulturní gramotnost
  literární gramotnost
  matematická gramotnost
  mediální gramotnost
  numerická gramotnost
  přírodovědná gramotnost
  vizuální gramotnost
  zdravotní gramotnost
  čtenářská gramotnost
  vzdělávání
  literacy
  File of subject terms
  (18) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (9) - Books
  (1) - Diploma theses
 10. hudební vzdělávání
  vzdělávání hudební
  hudba
  hudební pedagogika
  hudební školy
  vzdělávání
  music education
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (1) - Books
  (3) - Diploma theses