Search results

 1. krajina
  devastace krajiny
  environmentální geografie
  fragmentace krajiny
  geodiverzita
  krajina v literatuře
  ochrana krajiny
  významné krajinné prvky
  antropologie krajiny
  devastovaná krajina
  dynamika krajiny
  krajinná ekologie
  krajinný ráz
  kulturní krajina
  opuštěná místa
  péče o krajinu
  tvorba krajiny
  umění a krajina
  využití krajiny
  landscape
  File of subject terms
  (18) - File of subject terms
  (3) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (18) - ARTICLES
  (255) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (91) - Diploma theses
  (8) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 2. obecně chráněná území
  území obecně chráněná
  přírodní parky
  významné krajinné prvky
  chráněná území
  generally protected areas
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
 3. ochrana krajiny
  krajinné inženýrství
  krajina
  významné krajinné prvky
  landscape protection
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (6) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (126) - Books
  (10) - Diploma theses
 4. přírodní zajímavosti
  zajímavosti přírodní
  potápěčské lokality
  příroda
  turistické zajímavosti
  přírodní památky
  přírodní parky
  významné krajinné prvky
  natural sights
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (51) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (11) - Diploma theses
  (13) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika